Pompy ciepła

  Co to jest pompa ciepła?


  Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, które pobiera energię z ziemi, powietrza lub wody i przekształca ją w ciepło potrzebne do ogrzania domu. Ten system produkcji energii jest całkowicie bezpieczny i niezawodny.
  Z pompą ciepła możesz mieć swój udział w ochronie środowiska naturalnego, ponieważ nie emituje ona zanieczyszczeń do atmosfery.
  Na koszty eksploatacji przypada jedynie w niewielkim udziale energia elektryczna. W porównaniu z innymi urządzeniami grzewczymi, w pełni uzależnionymi od drożejących konwencjonalnych źródeł energii, pompy ciepła są bezkonkurencyjne.
  Realizując system grzewczy można zrezygnować z niepotrzebnych, kosztownych elementów. Nie ma konieczności wykonania przyłączy gazowych ani też komina odprowadzającego spaliny. Nie trzeba składować paliw, co skutkuje nie tylko zaoszczędzeniem powierzchni i estetyką otoczenia, ale przede wszystkim bezpieczeństwem użytkowników obiektu. Pompa ciepła nie wymaga konserwacji ani przeglądów technicznych i nie traci na sprawności z biegiem lat. To urządzenie bezobsługowe.

  Dobrze dobrana i zainstalowana pompa ciepła pokryje w 100% zapotrzebowanie cieplne budynku. Oferujemy naszym klientom pełną gamę pomp ciepła, zarówno do prostych systemów przeznaczonych dla domków jednorodzinnych, jak i do kotłowni dużej mocy i systemów odzysku ciepła.

  Rodzaje dolnych źródeł ciepła

  Dolne źródło ciepła stanowi naturalny akumulator energii cieplnej, który ładowany jest latem a rozładowywany zimą. Zimą energia cieplna czerpana z dolnego źródła przez pompę ciepła kierowana jest do instalacji grzewczej.
  Zasoby energii cieplnej zgromadzonej w dolnym źródle ciepła nazywane są Źródłami Energii Odnawialnej.


  Najczęściej stosowanymi dolnymi źródłami ciepła są:
  - grunt
  - podłoże skalne
  - wody powierzchniowe
  - wody głębinowe
  - wody technologiczne
  - powietrze atmosferyczne
  - powietrze wentylacyjne

  Kolektor poziomy

  Energia promieniowania słonecznego docierająca do powierzchni Ziemi gromadzona jest najintensywniej w gruncie do głębokości około 1,5 m. Pozyskiwanie tej energii możliwe jest poprzez ułożony w gruncie poziomy kolektor gruntowy wykonany z rury polietylenowej o odpowiedniej długości. Instalacja ta wypełniona jest mieszaniną wody z substancją niezamarzającą w odpowiedniej proporcji.
  Kolektor pionowy

  Energie cieplną zgromadzoną we wnętrzu Ziemi można pozyskiwać za pomocą instalacji kolektora pionowego. Jest on wykonany z rury polietylenowej, która instalowana jest w odwiercie pionowym wykonanym w gruncie lub podłożu skalnym. Instalacja ta wypełniona jest mieszaniną wody z substancją niezamarzającą w odpowiedniej proporcji. Odwierty pionowe wykonuje się najczęściej na głębokości od 30 do 150 metrów. Takie rozwiązanie kolektora pionowego stosujemy, gdy powierzchnia działki jest ograniczona.


  Pozyskiwanie ciepła z wód powierzchniowych


  Jeżeli w pobliżu budynku znajduje się otwarty zbiornik wodny, również z niego można pozyskiwać energię cieplną. Na dnie zbiornika umieszcza się kolektor poziomy wykonany z rury polietylenowej o odpowiedniej długości, wypełniony mieszaniną wody z substancją niezamarzającą w odpowiedniej proporcji.
  Pozyskiwanie ciepła z wód głębinowych

  Ten rodzaj dolnego źródła wykonuje się poprzez odwiert dwóch studni głębinowych, jednej poborowej, drugiej zrzutowej, za pomocą pompy głębinowej woda pompowana jest ze studni poborowej do pośredniego wymiennika ciepła gdzie oddaje część energii cieplnej pompie ciepła. Z wymiennika ciepła woda zatłaczana jest poprzez studnię zrzutową do tej samej warstwy wodonośnej. Pompa ciepła pracująca w układzie studni głębinowych osiąga wysoki współczynnik efektywności, ze względu na wysoką temperaturę dolnego źródła (7-10 C). Warunkiem zastosowania wód głębinowych, jako źródła ciepła jest odpowiednia wydajność studni poborowej, odpowiednia chłonność studni zrzutowej i odpowiedni skład fizykochemiczny wody.  Pozyskiwanie ciepła z powietrza atmosferycznego

  Powietrze atmosferyczne jest bardzo dobrym dolnym źródłem ciepła. Seria IVT Optima to pompy ciepła, które odzyskują energię cieplną zawartą w powietrzu atmosferycznym. Cichobieżny wentylator zasysa powietrze i przetłacza je przez parownik pompy ciepła. Część energii cieplnej zgromadzonej w powietrzu zostaje przekazana do systemu grzewczego budynku.     undicom.pl
  tworzenie stron www katowice
  created by