Pompy ciepła

     

  Pompy ciepła HT Plus C (6, 7, 9, 11kW)


     IVT Greenline HT Plus C są wyposażone w nowej generacji sprężarkę spiralną Mitsubishi Electric. Dzięki jej unikalnej konstrukcji pompy ciepła z czynnikiem roboczym R407C na zasilaniu osiągają temperaturę +65°C co stanowi ewenement w konstrukcji pomp ciepła. Pompy ciepła IVT Greenline HT PLUS C można bez przeszkód instalować w większości istniejących grzejnikowych instalacjach grzewczych (bez konieczności przewymiarowania grzejników).

  Wyższa temperatura zasilania to równocześnie wyższa temperatura ciepłej wody użytkowej przygotowanej w zbiorniku wewnętrznym. Teraz c.w.u można podgrzać niemal do temperatury +60°C (w zbiornikach dwupłaszczowych). Wyższa temperatura c.w.u. to w konsekwencji 45% więcej ciepłej wody „w kranie”.

  Ważniejsze funkcje sterownika REGO 637 pompy ciepła IVT Greenline HT Plus:
  - automatyczne sterowanie 2 obiegami grzewczymi (np. ogrzewaniem podłogowym i grzejnikami),
  - licznik czasu pracy pompy ciepła jaki dogrzewacza z podziałem na ciepłą wodę użytkową i centralne ogrzewanie,
  - pełną kontrolę dogrzewacza (całkowite wyłączenie, wybór mocy 3, 6, 9kW, moment uruchomienia),
  - podwyższenie/ obniżenie temperatury wody grzewczej w określonym przedziale czasu dla każdego dnia tygodnia,
  - wyłączenie grzania ciepłej wody w określonych przedziałach czasowych, (np. podczas nieobecności użytkownika w budynku),
  - możliwość podłączenia czujnika pokojowego, sterowania basenowego, sterowania przez internet czy za pomocą sieci GMS.

  Wyposażenie standardowe pompy ciepła IVT Greenline HT Plus C:
  - Zbiornik na ciepła wodę użytkową 185 l
  - Centrala sterująca Rego 637
  - Stopniowy dogrzewacz elektryczny od 3 do 9kW
  - Zawór trzydrogowy przełączający z c.w.u. na c.o.
  - Pompy obiegowe dolnego i górnego źródła ciepła
  - Zabezpieczenia elektryczne sprężarki i dogrzewacza
  - Czujniki temperatury: powrotu GT1 i zewnętrzny GT2
  - Zawory odcinające z filtrem siatkowym na instalację dolnego i górnego źródła
  - Zbiornik wyrównawczy dolnego źródła ciepła (5dcm3)
  - Sprężarka spiralna Mitsubishi Electric
  - Wypełnienie: czynnik roboczy R407C

  Dane techniczne: tabela

   
  Pompy ciepła HT Plus E (6, 7, 9, 11, 14, 17kW) 

   

       Pompy ciepła IVT Greenline HT Plus E są wyposażone w nowej generacji sprężarkę spiralną Mitsubishi Electric. Dzięki jej unikalnej konstrukcji pompy ciepła z czynnikiem roboczym R407C na zasilaniu osiągają temperaturę +65 °C co stanowi ewenement w konstrukcji pomp ciepła. Pompy ciepła IVT Greenline HT E można bez przeszkód zainstalować w systemie grzewczym budynku wyposażonym w instalację grzejnikową.

   

       Wyższa temperatura zasilania to równocześnie wyższa temperatura ciepłej wody użytkowej przygotowanej w zbiorniku zewnętrznym. Teraz c.w.u można podgrzać niemal do temperatury +60°C (w zbiornikach dwupłaszczowych). Wyższa temperatura c.w.u. to w konsekwencji 45% więcej ciepłej wody „w kranie”.

  Ważniejsze funkcje sterownika REGO 637 pompy ciepła IVT Greenline HT Plus E:
  - automatyczne sterowanie 2 obiegami grzewczymi (np. ogrzewaniem podłogowym i grzejnikami)
  - licznik czasu pracy pompy ciepła jaki i dogrzewacza z podziałem na ciepłą wodę użytkową i centralne ogrzewanie
  - pełną kontrolę dogrzewacza (całkowite wyłączenie, wybór mocy 3, 6, 9kW, moment uruchomienia)
  - podwyższenie/ obniżenie temperatury wody grzewczej w określonym przedziale czasu dla każdego dnia tygodnia
  - wyłączenie grzania ciepłej wody w określonych przedziałach czasowych, (np. podczas nieobecności użytkownika w budynku)
  - możliwość podłączenia czujnika pokojowego, sterowania basenowego, sterowania przez internet czy za pomocą sieci GMS

  Wyposażenie standardowe pompy ciepła HT Plus E:
  - Centrala sterująca Rego 637
  - Stopniowy dogrzewacz elektryczny od 3 do 9kW
  - Zawór trzydrogowy przełączający z c.w.u. na c.o.
  - Pompy obiegowe dolnego i górnego źródła ciepła
  - Zabezpieczenia elektryczne sprężarki i dogrzewacza
  - Czujniki temperatury: powrotu GT1 i zewnętrzny GT2
  - Zawory odcinające z filtrem siatkowym na instalację dolnego i górnego źródła
  - Zbiornik wyrównawczy dolnego źródła ciepła (5 dcm3)
  - Sprężarka spiralna Mitsubishi Electric
  - Wypełnienie: czynnik roboczy R407C

  Dane techniczne - tabaela


   

  Pompy ciepła HE C/E (6, 7, 9, 11, 14, 17 kW)
   
   

      IVT Greenline HE C to pompy ciepła kompaktowe z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 185 dcm3 oraz IVT Greenline HE E to pompy ciepła z możliwością podłączenia zewnętrznego zasobnika ciepłej wody użytkowej, wprowadzone na rynek w 2010 roku. Wyposażone są w energooszczędne, sterowane elektronicznie pompy obiegowe górnego i dolnego źródła oraz łatwy w obsłudze sterownik REGO 1000. Elektroniczne sterowanie pompy obiegowe umożliwiają płynną regulację przepływu, dokładnie dostosowanego do optymalnej pracy pompy ciepła. Natomiast sterownik REGO 1000 prezentuje najistotniejsze dane w sposób graficzny – bardzo intuicyjnie, prosto i wygodnie. Wybór opcji realizuje się za pomocą jednego pokrętła, które jest jednocześnie przyciskiem do akceptacji wyboru (metoda przekręć – wciśnij).

     Pompy ciepła IVT Greenline HE C/E posiadają wszystkie walory bardzo udanej i licznie nagradzanej serii pomp IVT Greenline HT Plus C/E, czyli są wyposażone w nowej generacji sprężarkę spiralną Mitsubishi Electric. Dzięki jej unikalnej konstrukcji pompy ciepła z czynnikiem roboczym R407C na zasilaniu osiągają temperaturę +65°C co stanowi ewenement w konstrukcji pomp ciepła. Pompy ciepła IVT Greenline HE C/E można bez przeszkód instalować w większości istniejących grzejnikowych instalacjach grzewczych (bez konieczności przewymiarowania grzejników). Wyższa temperatura zasilania to równocześnie wyższa temperatura ciepłej wody użytkowej przygotowanej w zbiorniku wewnętrznym. Teraz c.w.u można podgrzać niemal do temperatury +60°C (w zbiornikach dwupłaszczowych). Wyższa temperatura c.w.u. to w konsekwencji 45% więcej ciepłej wody „w kranie”.

  Ważniejsze funkcje sterownika REGO 1000 pompy ciepła IVT Greenline HE E:
  - możliwość obsługi 4 obiegów i 4 czujników pokojowych grzewczymi (np. 4 różne strefy grzewcze w obrębie budynku, sterowane z poziomu pompy ciepła!), z akcesoriami 
  - licznik energii cieplnej oddanej do instalacji oraz energii elektrycznej pobranej przez pompę ciepła, 
  - graficzna krzywa grzania (dzięki temu użytkownik ma kontrolę nad ustawieniami krzywej grzania), 

  - podwyższenie/ obniżenie temperatury wody grzewczej w dowolnie określonych dwóch przedziałach czasu dla każdego dnia tygodnia, 
  - wyłączenie grzania ciepłej wody w określonych przedziałach czasowych, (np. podczas nieobecności użytkownika w budynku), 
  - możliwość podłączenia sterowania basenowego, aktualnie trwają prace nad sterowaniem przez internet czy za pomocą sieci GSM.

  Wyposażenie standardowe pompy ciepła IVT Greenline HE C/E:
  - Centrala sterująca Rego 1000, 
  - Stopniowy dogrzewacz elektryczny od 3 do 6kW (w modelach 6, 7, 9, 11) lub sterowany płynnie 0 -9kW ( tylko w modelach 14 i 17), 
  - Zawór trzydrogowy przełączający z c.w.u. na c.o., 
  - Energooszczędne, sterowane elektronicznie pompy obiegowe dolnego i górnego źródła ciepła, 
  - Zabezpieczenia elektryczne sprężarki i dogrzewacza, 
  - Czujniki temperatury: zasilania T1 i zewnętrzny T2, 
  - Zawory odcinające z filtrem siatkowym na instalację dolnego i górnego źródła, 
  - Zbiornik wyrównawczy dolnego źródła ciepła (5 dcm3), 
  - Sprężarka spiralna Mitsubishi Electric, 
  - Wypełnienie: czynnik roboczy R407C.


   Dane techniczne - tabela

   

  Pompy ciepła HE E/D (21, 28, 36, 43kW)
   

   

  IVT Greenline HE E/D to doskonałe urządzenia grzewcze dla średnich i dużych obiektów. Jedną z głównych zalet serii HE E/D jest możliwość łączenia pomp w kaskady bez sterowania zewnętrznego aż do 9 jednostek, co daje możliwość prostego zbudowania centrali cieplnej o mocy nawet 400kW. Obniża to znacznie koszty inwestycyjne związane z automatyką (zaprojektowaniem, wykonaniem, montażem i uruchomieniem). Wyposażone są w energooszczędne, sterowane elektronicznie pompy obiegowe górnego i dolnego źródła oraz łatwy w obsłudze sterownik REGO 5100. Elektroniczne sterowanie pompy obiegowe umożliwiają płynną regulację przepływu, dokładnie dostosowanego do optymalnej pracy pompy ciepła.

  IVT Greenline HE E/D posiadają wszystkie walory bardzo udanej i licznie nagradzanej serii pomp IVT Greenline HT Plus E, czyli są wyposażone w nowej generacji sprężarkę spiralną Mitsubishi Electric. Dzięki jej unikalnej konstrukcji pompy ciepła z czynnikiem roboczym R407C na zasilaniu osiągają temperaturę +65°C co stanowi ewenement w konstrukcji pomp ciepła. Pompy ciepła IVT Greenline HE E/D można bez przeszkód instalować w większości istniejących grzejnikowych instalacjach grzewczych (bez konieczności przewymiarowania grzejników). Wyższa temperatura zasilania to równocześnie wyższa temperatura ciepłej wody użytkowej przygotowanej w zbiorniku wewnętrznym. Teraz c.w.u można podgrzać niemal do temperatury +60°C (w zbiornikach dwupłaszczowych) Wyższa temperatura c.w.u. to w konsekwencji 45% więcej ciepłej wody „w kranie”.

  Ważniejsze zalety sterownika REGO 5100 pomp ciepła IVT Greenline HE E/D:
  - nowy system sterowania pompami dużych mocy, łatwiejszy w użyciu w porównaniu z poprzednimi wersjami, 
  - obsługuje do 9 pomp połączonych w kaskadę oraz do 9 regulatorów wielofunkcyjnych, 
  - nowe funkcje – Twinkick oraz Ecodrive, 
  - osobne połączenie komunikacyjne dla protokołu komunikacyjnego (Modbus) dla dodatkowych urządzeń.  dane techniczne - tabela
      

  Pompy ciepła X11 (2,2-11,1kW) i X15 (4-17 kW)

      IVT PremiumLine – większa sprawność przy mniejszym zużyciu energii! Pompa ciepła serii PremiumLine X11 posiada modulowaną moc w zakresie 2,2 - 11,1 kW. Urządzenie to jest pierwszą pompą ciepła IVT, w których sprężarka i pompa cyrkulacyjna dolnego źródła są urządzeniami inwerterowymi. Pompa ciepła wytwarza dokładnie taką ilość energii cieplnej w danej chwili, ile wymagane jest na pokrycie strat ciepła budynku.
      Płynna regulacja mocy cieplnej pompy oznacza, że sprężarka i pompa cyrkulacyjna dolnego źródła ciepła zostały zaprojektowane do pracy ze zmienną częstotliwością pracy silników w zakresie od 20 do 90 Hz. Wraz ze wzrostem zapotrzebowanie na energię cieplną budynku np. gwałtownie spada temperatura zewnętrzna, zwiększają się częstotliwości pracy silnika sprężarki, a kiedy na zewnątrz robi się cieplej, prędkości te redukowane są do minimum. Zastosowanie tej technologii zwiększa efektywność energetyczną pomp ciepła (COP), dając niskie koszty eksploatacyjne.
      Pompa ciepła PremiumLine X11 posiada łatwy w obsłudze sterownik. Najistotniejsze informacje i ustawienia prezentowane są w sposób graficzny – bardzo intuicyjnie, prosto i wygodnie. Wybór opcji realizuje się za pomocą jednego pokrętła, które jest jednocześnie przyciskiem do akceptacji wyboru (metoda przekręć - wciśnij).

  Dane techniczne - tabela


   
  Seria Optima


      Optima jest powietrzno-wodną pompą ciepła która odzyskuje energię z powietrza atmosferycznego. Pozwala wprowadzić bardzo duże oszczędności w wolnostojących domach. Nie wymaga wiercenia studni i wkopywania wężownic w ziemi. Po prostu instalujesz Optimę i zaczynasz od razu oszczędzać pieniądze.
      Optima IVT może być podłączona do istniejącego systemu ogrzewania i dostarcza zarówno ciepło jak i gorącą wodę. Można również zastąpić istniejący kocioł i razem z dogrzewaczem i zbiornikiem ciepłej wody użytkowej dostarczyć tanie i niezawodne ogrzewanie na przyszłość. Prostota i wygoda. Można prosto i wygodnie kontrolować swoje ogrzewanie poprzez mały przejrzysty panel kontrolny umiejscowiony w dogodnym miejscu w domu.
      Panel kontrolny wysyła sygnały do centrali pompy ciepła, która steruje systemem grzewczym zapewniając optymalną oszczędność i komfort. Dodatkowe ogrzewanie – stosowane jako uzupełnienie może być zapewnione w postaci już istniejącego kotła grzewczego lub podgrzewacza wodnego – włącza się tylko w razie potrzeby. Nie zależnie od temperatury zewnętrznej w domu jest zawsze ciepło.
      Działanie pompy.
    Optima jest umieszczona na zewnątrz domu gdzie cichobieżny wentylator zasysa powietrze zewnętrzne. Ciepło zawarte w tym powietrzu, nawet do temperatury -20°C jest przekształcane za pomocą sprężarki, wymiennika ciepła i skraplacza w gorącą wodę, która ogrzewa dom. Współpracując z urządzeniem IVT CombiCompact - Optima może również wyprodukować ciepłą wodę użytkową.
      Optimą można dużo zaoszczędzić już w pierwszym roku. Z każdego kilowata zużytego do zasilenia pompy powstają ponad trzy kilowaty ciepła, które dostarczane są do domu. Obniża to o połowę koszty ogrzewania w porównaniu z piecem opalanym drewnem, piecem opalanym paliwem olejowym czy ogrzewaniem elektrycznym. Sprawność pompy ciepła serii Optima jest większa w porównaniu do konwencjonalnych źródeł energii przy temperaturze nawet –10°C. Przez kilka dni w roku kiedy temperatury na zewnątrz są bardzo niskie Optima załącza dodatkowe źródło ciepła, które dostarcza dodatkowe ogrzewanie. Przyjazne dla środowiska Optima dostarczając ciepła nie zanieczyszcza środowiska naturalnego. Nie emituje niebezpiecznych związków a jedynie czyste powietrze.
      Zbiorniki na ciepłą wodę użytkową, które mogą współpracować z pompami ciepła IVT, posiadają specyficzną konstrukcję. Wykonane są w postaci zbiornika w zbiorniku, czyli jako zbiorniki dwupłaszczowe Oznacza to, że zbiornik z ciepłą wodą użytkową znajduje się wewnątrz zbiornika z wodą grzewczą instalacji c.o. Taka konstrukcja zbiornika gwarantuje optymalną pracę pompy ciepła oraz przygotowywanie c.w.u. o wysokiej temperaturze (+65ºC).

  Pompy ciepła typu Optima są wyposażone w:
  - centalę CL 300, sterującą wewnętrzną pracą pompy ciepła,
  - regulator pogodowy,
  - filtr osuszający,
  - skrzynkę elektryczną wraz z zabezpieczeniem elektrycznym,
  - zawór czterodrogowy.
     undicom.pl
  tworzenie stron www katowice
  created by